İSG Politikamız

Ensar,  OHSAS 18001’e göre oluşturduğu İSG Yönetim Sistemini gönüllü  olarak  uygulamaya kararlıdır.

Temel amacımız, ticari varlığımızı, çalışanlarımızın sağlığını koruyarak sürdürmektir.

Bunun için;

  • Ensar’da çalışan her elemana kendi iş güvenliğini gözetecek altyapı ve eğitimi vermeyi,

  • "Herhangi bir işi yapmanın en iyi yolu, en güvenli olanıdır" ilkesiyle çalışmayı,

  • İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeyi daima gündemde tutmayı,

  • Belirlenen kurallara, alınan önlemlere uymayı, dikkatli olmayı ve kişisel koruyucuları kullanmayı,

  • İSG mevzuatına uymayı ve çalışma ortamını sürekli iyileştirmeyi sağlayacak  çalışmaları yapmayı,

İSG Politikası olarak belirlemiş ve benimsemiştir.