İSG Politikamız

Ensar, üretmekte olduğu “Yangına dayanıklı panel, kapı bağlantı elemanları, panel ve kapı aksesuarları, pencere ve kapı pervazları, duş-tuvalet kabinleri üretimi” için İSG yönetim sistemini gönüllü olarak uygulamaya kararlıdır. Temel amacımız, ticari varlığımızı, çalışanlarımızın sağlığını koruyarak sürdürmektir.

Bunun için;

a) İşimizde meydana gelebilecek yaralanma ve sağlık bozulmasına karşı güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturmayı,

b) Oluşturduğumuz sağlıklı çalışma ortamının devamı ve iyileşmesi için hedefler koyarak onlara ulaşmaya çalışmayı,

c) Ensar olarak tabi olduğumuz tüm ulusal ve uluslararası yasal mevzuata uymayı,

d) Tanımlanan tüm tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve belirlenen riskleri azaltmak için çalışmayı,

e) Mevcut İSG yönetim sistemimizi sürekli olarak iyileştirmeyi,

f)  Tüm çalışanlarımızın İSG sistemimizde danışma ve katılım imkanlarını sağlamayı,

g) Belirlenen kurallara, alınan önlemlere uymayı, dikkatli olmayı ve kişisel koruyucuları kullanmayı,

İSG politikası olarak belirlemiş ve benimsemiştir.