Kalite Politikamız

Ensar, üretmekte olduğu yangına dayanıklı panel, kapı, bağlantı elemanları, panel ve kapı aksesuarları,
pencere ve kapı pervazları, duş-tuvalet kabinleri üretimi için;

  • İlgili ulusal ve uluslararası kural ve kararlara uygunluğu sağlamayı,
  • Müşteri talep ve beklentilerini karşılayacak şekilde üretim yapmayı,
  • Vaktinde teslim etmeyi,
  • Kalitemizde, sürekli geliştirme ve iyileştirmeyi,
  • Bu işlemleri eksiksiz ve sürekli kılmayı,
  • Çevreye duyarlı olmayı ve korumayı,
  • İSG konusunda duyarlı davranmayı,

Kalite Politikası olarak belirlemiş ve benimsemiştir.

Bunu sağlamak için bütün çalışanların kendi uzmanlık alanında ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, 
bilmesi gerekenleri öğrenmelerini sağlayacak çalışmalar yapılacaktır.

Tüm bunların gerçekleşmesini sağlamak bizim içten taahhüdümüzdür.