Başvuru Formu


ENSAR GEMİ VE YAN SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

1.Başvuru Yöntemi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Ensar Gemi ve Yan Sanayi Limited Şirketine iletebilirsiniz.

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ

1.Yazılı Olarak Başvuru

Islak imzalı şahsen başvuru veya

Noter vasıtasıyla başvuru

Ensar Gemi ve Yan Sanayi Limited Şirketi          İstasyon Mah. Hatboyu Cad.  No:55 Tuzla İstanbul

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgi talebi” yazılacaktır.

2.Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Kişisel elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle

muhasebe@ensargemi.com

E-Posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bilgi talebi” yazılacaktır.

 

            2.Kimlik ve İletişim Bilgileri

Sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz için aşağıdaki alanları doldurunuz.

Adı- Soyadı

 

T.C. Kimlik Numarası

 

Tebligat için İkametgah  Adresi veya İş Yeri adresi

 

Cep Telefonu Numarası

 

Telefon Numarası

 

E-Posta adresi

 

 

 

3.İşyerimiz ile İlişkiniz

 

 

İşyerimiz ile İlişkiniz

 

 

Çalışan

 

Eski çalışan

 

Diğer

 

 

               

4.Talep Konusu

Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Seçiniz

 

 

Yanıtın adresime posta ile gönderilmesini istiyorum                       

Yanıtın E-Posta adresime gönderilmesini istiyorum

 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Ensar Gemi ve Yan Sanayi Limited Şirketine yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13.maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Ensar Gemi ve Yan Sanayi Limited Şirketinin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

Başvuruda  Bulunan Kişi (Veri Sahibi)

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :